Home » پنهانکاری و دمکراسی by استانسفیلد ترنر
پنهانکاری و دمکراسی استانسفیلد  ترنر

پنهانکاری و دمکراسی

استانسفیلد ترنر

Published
ISBN :
410 pages
Enter the sum

 About the Book 

تاكنون كارمندان ردههای مختلف سازمان «سیا » خاطرات خود را منتشر كردهاند، ولی رؤسای این سازمان راجع به خاطرات دوران ریاست خود كمتر دست به قلم برده بودند. تا آنكه استانسفیلدترنر رئیس سازمان سیا در زمان ریاست جمهوری جیمیكارتر این سد را شكست و اقدام بهMoreتاكنون كارمندان رده‌های مختلف سازمان «سیا » خاطرات خود را منتشر كرده‌اند، ولی رؤسای این سازمان راجع به خاطرات دوران ریاست خود كمتر دست به قلم برده بودند. تا آنكه استانسفیلدترنر رئیس سازمان سیا در زمان ریاست جمهوری جیمی‌كارتر این سد را شكست و اقدام به انتشار كتابی كرد كه علاوه بر جنبه منحصر بفرد بودنش در ادبیات سیاسی جهان، بسیاری از موارد نادانسته در باب «سیا» را نیز افشاء می‌كند. و به طور كلی سیا را از زاویه‌ای در معرض دید می‌گذارد كه تاكنون كمتر كسی به آن دسترسی داشته است.خاطرات ترنر از آن‌رو برای پژوهشگران حائز اهمیت است كه دوران ریاست او بر «سیا» مقارن است با پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی ایران، كه سیا نتوانست این رویداد عظیم را پیش‌بینی یا از وقوع آن پیشگیری كند. ترنر خود در خاطراتش به این ناتوانی اعتراف می‌كند.